Comparteix:

Oscar Farrerons Vidal

Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i doctor en Enginyeria Multimèdia per Universitat Politècnica de Catalunya. Postgrau Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.

Des de 1995 professor del Consorci Escola Industrial, i des de 2000 de l'Escola Universitària d'Enginyeria T. Industrial de Barcelona. Actualment a l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est. Ha exercit ensenyament universitari en el departament de Projectes i des de l'any 2000 en Expressió Gràfica en l'Enginyeria. Ha estat coordinador de l'assignatura troncal "Expressió Gràfica". Director de Treballs Final de Grau i de Projectes Final de Màster de Formació de Professorat de Secundària. Ha format part de comissions per a la provisió de places de professor en Enginyeria Gràfica. Membre del Grup d'Avaluació de Pràctica Acadèmica i de la comissió de Planificació Acadèmica i de Qualitat de l'Escola d'Enginyeria Barcelona Est. Actualment és sotsdirector del departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria.

Més de trenta anys d'experiència en projectes d'enginyeria. Àmbits de col·laboració professional circumscrits a l'enginyeria civil, urbanisme, sostenibilitat, accessibilitat i deus d'aigües naturals. Membre de la Taula Territorial d'Adaptació al Canvi Climàtic del Montseny en el projecte europeu LIFE-CLINOMICS.

Activitat de recerca

Contacte