Comparteix:

Milena E. Gómez Yepes

Doctora en "Enginyeria de Projectes: Medi ambient, Seguretat, Qualitat i Comunicació" per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Professora del Programa de Seguretat i Salut en el Treball des de 2001 i directora del Màster en Prevenció de Riscos Laborals des de 2014 a la Facultat Ciències de la Salut de la Universitat del Quindío (Colòmbia). Professora del Màster d'Higiene i Seguretat Industrial de la Universitat Autònoma d'Occident (Colòmbia), des de 2012. Docent de suport a activitats en temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals de CERpIE-UPC des de 2008. Col·laboradora en els Congressos Internacionals "Occupational Risk Prevention "(ORP), des de 2008 fins ara.

Àmplia experiència en l'àrea de la Seguretat i Salut en el Treball, com a directora d'activitats en seguretat industrial, higiene ambiental, disseny, administració i execució de Sistemes de Gestió en Seguretat i Salut en el Treball, educació, coordinació tècnica en processos d'investigació, diagnòstic de condicions de treball, gerència i control de riscos. Química i especialista en Salut Ocupacional. Experta en factors de riscos químics-material particulat.