Comparteix:

Grup de Treball d'Il·luminació del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Constituit l'any 2009, aquest grup de treball és un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permet compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’il·luminació. Es reuneix un cop al mes i està format per enginyers col·legiats i membres d’altres col·lectius. Actualment s’hi troben representats la Comissió d’Acció Professional del COEIC, de la UPC, d’ajuntaments, de l’ICAEN, de l’Oficina per a la Prevenció de la contaminació lluminosa, del Clúster de la Il·luminació de Catalunya i fabricants.