Comparteix:

Red Española de Estudios de Contaminación Lumínica (REECL)

La REECL reuneix en el seu si als diferents grups de recerca sobre contaminació lumínica que treballen a Espanya per facilitar la comunicació amb vista a potenciar la col·laboració entre ells.

Per complir els seus objectius es va sol·licitar ajuda per a finançar trobades i reunions de presentació de resultats i posada en comú de mètodes i també per a l'intercanvi d'investigadors.

L'objectiu principal de la xarxa consisteix en vertebrar una xarxa temàtica que reuneixi als investigadors que estudien la contaminació lumínica a Espanya.

Algunes de les tasques en què estem treballant:

- Organització dels canals de comunicació a la xarxa.
Es disposa d'una llista de correu ia part de les reunions presencials es realitzen altres mitjançant videoconferència.
- Preparació dels canals de divulgació i de contacte amb els mitjans de comunicació.
El portal web serveix de repositori d'informació sobre les nostres activitats de recerca (publicacions científiques), docència (tesis doctorals) divulgació.
Comuniquem a través dels comptes personals de membres de la REECL a Twitter. Les activitats més importants en les qeu participen membres de la REECL es muestan com notícies.
Actualment tenim els contactes establerts amb els mitjans de comunicació als quals vam contactar proporcionant notes de premsa.
- Definició d'estàndards de mesures. Establiment de protocols.
Diversos grups de l'REECL es troben realitzant mesures segons mètodes que hem desenvolupat en el si de la xarxa.
- Creació de bases de dades sobre brillantor de fons de cel i altres paràmetres rellevants.
La REECL manté la xarxa espanyola de fotòmetres SQM per monitorització de la brillantor de cel. Les dades s'emmagatzemen a l'Observatori Virtual Espanyol SVO.
- Coordinació amb les associacions de lluita contra la contaminació lumínica.
Hi ha una interacció contínua amb les associacions ciutadana i altres grups i projectes de recerca del nostre àmbit. Es poden consultar a la pàgina d'enllaços.
- Extracció de les implicacions relacionades amb legislació mediambiental a nivells estatal, autonòmic i local.
Es pretén mantenir una pàgina com a repositori d'enllaços a les diferents legislacions vigents que serveixi d'informació.