Comparteix:

Il·luminació

Serveis en enginyeria de la il·luminació i estudis d'impacte ambiental sobre contaminació lumínica

El grup de treball d'Il·luminació ha creat una cèl·lula de treball integrada dins el Departament de Projectes d'Enginyeria i de la construcció. El seu vincle entre el món docent-investigador-professional, el fa part i partícip de la nodrida xarxa de professionals d'il·luminació a Catalunya. Entre la tipologia de treballs més representatius que desenvolupen estan:

  • Plans directors d'enllumenat

  • estudis fotomètrics
  • Disseny de lluminàries
  • Mesura i qualitat de l'enllumenat
  • Plans d'adequació de contaminació lumínica
  • Projectes d'enllumenat públic
  • Estudis d'ergonomia d'enllumenat interior
  • Estudis d'impacte ambiental de la contaminació lumínica

També compatibilitzat amb diferents publicacions entre les que destaquen:

 

  • Contaminació lumínica. Una visió des del focus contaminant: l'enllumenat artificial
  • Guia tècnica d'adaptació de les instal·lacions d'enllumenat exterior al decret 357/2010, de 3 d'agost