Comparteix:

Manuel García Gil

contaminació lumínica, il·luminació, enllumenat, impacte lumínic, lighting

Doctor en Enginyeria de Projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC 2015) i professor associat al Departament de Projectes d'Enginyeria i de la Construcció a l'ETSEIB.

Especialista en sistemes d'enllumenat públic i estudi de la contaminació lumínica. Responsable del Grup de Treball del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Enginyer industrial a la Generalitat de Catalunya, desenvolupant projectes d'implantació de normativa, ordenació ambiental de l'enllumenat artificial nocturn i avaluació de l'impacte ambiental d'instal·lacions públiques i privades.

Redactor, coordinador i responsable de plans directors, auditories energètiques i plans d'adequació per a la contaminació lumínica, en matèria d'il·luminació municipal, en poblacions de fins a 200.000 habitants. Assessor, col·laborador i redactor de reglaments i guies tècniques a Andalusia, Catalunya, Balears i per al Comitè Espanyol d'Il·luminació. Estudi de grans zones metropolitanes i les seves repercussions en zones de protecció natural. Membre de la REECL.

Desenvolupament de treball científic relacionat amb la gestió de les instal·lacions d'enllumenat i les seves repercussions ambientals.

Activitat de recerca