Comparteix:

Projecte CECIAC

Construcció i avaluació de capacitats innovadores de el sector acadèmic

Tipus d'activitat: Projecte competitiu

Acrònim: CECIAC

Entitat finançadora: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) / Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament (CYTED)

Import: 100.000,00

Data d'inici: 2019.01.14

Data final: 2024.01.13


Resum:

Objectiu: Enfortir capacitats de gestió d'innovació (tecnològica, no tecnològica) amb orientació prosocial en Universitats Consorci GESIT mitjançant l'interacció en plataforma dinàmica amb actors públics, empresarials i de la societat civil regional per propiciar una economia d'alta productivitat per a desenvolupament social inclusiu i sostenible.

Enumeració resumida dels objectius específics: Mapejar capacitats, potenciar bones pràctiques, desenvolupar una plataforma regional dinàmica, promoure la innovació empresarial i emprenedoria, amb orientació pro-social.

Justificació: Són poques les universitats que han tingut èxit en la transmissió de coneixement a empreses i societat i menys en crear sistema on flueixi coneixement en ambdues direccions. El desenvolupament de noves capacitats d'innovació i emprenedoria en universitats és vital per al desenvolupament dels països. Ja no es treballa només amb triple hèlix, es treballa amb la societat civil, amb enfocament prosocial, la qual cosa permet una efectiva transferència de tecnologia amb i per als beneficiats. Es busca enfortir cultura d'innovació en comunitat acadèmica, que ja s'ha iniciat a través de la feina feta per la xarxa GESIT, finançada per CYTED. Aquí hi participen els socis de GESIT i noves xarxes nacionals (Perú i Guatemala).


Per més informació: https://futur.upc.edu/23599055