Comparteix:

Grup de recerca en Prevenció de Riscos Laborals

El Grup de recerca en prevenció de riscos laborals (GIPRL) està conformat per investigadors multidisciplinaris que tenen la visió de comprendre el funcionament del sistema de prevenció, fins al punt de ser capaços de fer propostes i investigacions noves en qualsevol dels camps que integren la Prevenció.


La missió principal del GIPRL és dur a terme investigacions relacionades amb la seguretat i salut en el treball, com seguretat industrial, higiene ocupacional, ergonomia, psicosociologia laboral, medicina preventiva, medicina del treball, entre d'altres, que contribuiran a la millora sistemàtica de les condicions de treball minimitzant l'aparició d'esdeveniments ocupacionals com els accidents de treball i malalties laborals que afecten la vida dels treballadors i per tant a la productivitat. Per tant, es plantegen els següents objectius ::

  • Investigar les condicions de treball i salut dels treballadors dels diferents sectors de l'economia, tipologia i estudi demogràfic de la població treballadora exposada.
  • Investigar la morbimortalitat laboral dels treballadors involucrats en els projectes d'investigació.
  • Investigar i avaluar mètodes nous de prevenció i control de riscos laborals (Font, Mitjà, Persona o Organització).
  • Investigar els estils de vida saludables dels treballadors.
  • Elaborar i executar projectes dels subprogrames del programa de Salut Ocupacional (Higiene i seguretat industrial, Medicina preventiva, Medicina del Treball, Ergonomia, Psicosociologia laboral, etc.)
  • Publicar els resultats en revistes JCR, revistes nacionals indexades a Colciencias, Congressos, Simposis, que divulguin la informació d'aportacions al coneixement de la prevenció de riscos laborals.
  • Investigar nous dissenys d'avaluació de mètodes de control de riscos laborals.

El GIPRL està adscrit a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat del Quindío (Colòmbia), i entre les seves línies d'investigació compta amb:

  • Línia de Riscos Químics des de 2006
  • Línia de Salut Ocupacional des de 2004