Comparteix:

Serveis

Sorveix que ofereix el GIIP a industries, emprenedors i altres grups de recerca

Serveis en enginyeria de la il·luminació i estudis d'impacte ambiental sobre contaminació lumínica