Comparteix:

Medi ambient i disseny sostenible

Serveis de projectes imedi ambient oferts pel GIIP

El grup de treball de projectes i medi ambient. Compta amb una extensa experiència en l'àmbit de l'anàlisi ambiental en els projectes. Coneixem les metodologies i eines necessàries per a considerar, des del disseny del projecte, totes les implicacions ambientals derivades d'una activitat.

L'aplicació transversal de les nostres metodologies ens permet treballar en qualsevol àmbit de l'enginyeria i també fora d'ella. Alguns dels serveis que oferim des del GIIP en aquest sntido són:

 

A indústries i altres empreses:

  • Realització d'estudis d'impacte ambiental sobre el producte o servei que presten.
  • Realització d'estudis d'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) segons ISO 14040.
  • Realització d'estudis ambientals per a l'obtenció d'eco-etiquetes en els productes.
  • Elaboració de propostes d'eco-disseny i disseny sostenible per a productes i / o processos.

A altres grups i centres de recerca:

  • Assessoria en la part ambiental dels projectes
  • Col·laboracions i sinergies en projectes per a la contribució a un desenvolupament cientificotècnic compromès amb la sostenibilitat.
  • Aplicació de l'eina d'ACV en projectes de R + D + I