Comparteix:

Metodologia de projectes

Serveis de direcció i gestiño de projectes oferts pel GIIP

El grup de treball en Metodologia d'Enginyeria del Projecte investiga, treballa i ensenya sobre la "ciència del projecte" (en construcció la Plataforma Tecnològica).

Un projecte és un procés orientat a un fi que requereix d'una metodologia de treball no intuïtiva i d'una adequada metodologia de generació i gestió del coneixement grupal. Així mateix també requereix dels coneixements tecnològics, científics, socials, etc. i de les eines de treball, comuns amb altres disciplines, disponibles al moment temporal en què s'està realitzant el projecte i que estan en constant canvi i evolució.

Hem desenvolupat una metodologia, a la qual anomenem Metodologia de Disseny de Projectes (MDP), que és útil per a la investigació, per a l'aplicació professional i per a l'ensenyament de projectes. La MDP ajuda i guia en la presa de decisions, especialment en la fase d'ideació i de disseny del projecte. S'enfoca en la investigació i anàlisi dels requisits de les persones que participaran (voluntàriament) i de les es veuran afectades (involuntàriament) pel projecte.

Entre altres decisions la MDP ens guia sobre la:

Investigació del problema real per concretar l'objectiu del projecte.
Com gestionar el coneixement: tàcit, adquirit conscientment i generat durant el projecte.
Previsió d'errors humans i de màquina i com gestionar-los en el projecte
Identificació del govern del projecte i previsió accions
Planificació de la comunicació i previsió de les seves fallades
...
Alguns exemples dels treballs que hem desenvolupats són:

Reassignació de la xarxa logística d'una empresa de distribució dins de del sector HORECA (Hotels, restaurants i cafeteries)
"Value engineering" i la seva integració en el procés de desenvolupament de components de l'automòbil en un Centre Tècnic d'una fàbrica d'automòbils de Catalunya.
Redisseny del servei de difracció de Raigs X.
Mètode per a l'elaboració de Marc Lògic.
Desenvolupament i gestió de grups de recerca a la xarxa.