Comparteix:

Màster CARMAT

Descarregar catàleg del màster


Presentació

Espanya és el segon fabricant de vehicles europeu, i el 8è a nivell mundial. Tot i la importància del sector per a la nostra economia, la formació especialitzada i d'alt nivell relacionada amb el disseny, desenvolupament i fabricació del vehicle ha estat tradicionalment fragmentada i caracteritzada per un enfocament prominentment teòric.

El máster de Carrosseries i Materials d'Automoció (CARMAT) va néixer amb la vocació d'oferir una formació amb un enfocament clarament pràctic i orientat al ràpid desenvolupament professional dels seus alumnes, tant d'estudiants acabats de graduar com de professionals que desitgen progressar dins el sector. El seu mètode d'ensenyament es basa en el "learning by doing" i el desenvolupament de competències personals i professionals. D'aquesta manera, l'alumne s'enfronta a un cas, a desenvolupar al llarg del curs acadèmic, en el qual se li requereix la presentació de resultats, treball en equip, creativitat i compromís, tractant de simular l'ambient i la manera de treballar de una empresa real del sector.

L'aprenentatge pràctic es consolida i complementa amb uns continguts teòrics únics, desenvolupats en la seva integritat per professionals del sector, i que mostren les últimes tècniques i tecnologies emprades per les empreses líders de la indústria. Gràcies a ells, al llarg del postgrau l'alumne aprofundeix en detall en les metodologies, eines i conceptes claus per al disseny, desenvolupament i fabricació de les peces i components que integren la carrosseria d'un vehicle.

Finalment, i gràcies a la nostra estreta col·laboració amb SEAT, s'ofereix places perquè els alumnes de CARMAT, que no treballin, realitzin estades remunerades al Centre Tècnic de SEAT. Durant la seva estada, l'alumne té la possibilitat d'ampliar i posar en pràctica els coneixements adquirits a classe, a més d'estendre la seva xarxa de contactes professionals en el sector ..

Objectius

La finalitat del CARMAT és formar persones perquè siguin capaços de desenvolupar amb èxit la seva activitat professional en els àmbits del disseny, desenvolupament i fabricació de carrosseries de l'automòbil. Per aconseguir aquesta finalitat, CARMAT compta amb els següents objectius específics:

Conèixer en detall tots els components de la carrosseria d'un automòbil, els seus requeriments tècnics, materials, de disseny i de compatibilitat sistèmica, així com els seus processos de validació.

Conèixer l'organització, actors involucrats, processos i fases del projecte de posada en el mercat d'un vehicle.

Oferir formació teòrica i pràctica, mitjançant el CATIA v5, per al disseny i desenvolupament òptim dels diferents components i peces que formen la carrosseria del vehicle.

Conèixer les eines de simulació utilitzades àmpliament en el sector.

Adquirir coneixements per a la fixació d'objectius personals i professionals, i el desenvolupament de solucions creatives i innovadors.

Desenvolupar habilitats de autolideratge, treball en equip i resolució de problemes complexos.

Estudia i aprèn treballant

Els estudiants matriculats en el CARMAT que no desenvolupin una activitat professional simultàniament al curs, poden sol·licitar, si així ho desitgen, una estada remunerada a SEAT. L'estada dura de 6 a 8 mesos de durada i formen part del nostre programa d'inserció laboral "Estudia i Pràctica". Els alumnes que participin en el programa faran pràctiques en un departament del Centre Tècnic oa la planta de producció de SEAT, sota supervisió d'un tutor, de 8 a 14 hores i de dilluns a divendres. El procés de selecció va a càrrec de l'empresa.

Continguts del CARMAT

Present i futur del sector automoció 2 ECTS

Disseny i Concepte 4 ECTS

Catia V5 7 ECTS

Materials i Processos de Fabricació 5 ECTS

Projecte de l'estructura 5 ECTS

Projecte de parts exteriors de carrosseria 5 ECTS

Projecte d'Acabats Interns 5 ECTS

Simulació i Realitat Virtual 5 ECTS

Seguretat Passiva i Homologació 5 ECTS

Competències personals i professionals 2ECTS

A més dels continguts indicats, tots els alumnes han de realitzar durant el curs un projecte en grup que consisteix en el desenvolupament, conceptual i en CATIA, d'un peça del vehicle. (15 ECTS)

A qui va dirigit

Estudiants titulats procedents d'Enginyeria Industrial, Enginyeria de Materials, Enginyeria Química, Llicenciatura en Ciències, o similars, de grau o de postgrau. També a professionals amb experiència en el sector de l'automoció.

Les persones amb titulació estrangera hauran d'acreditar un nivell de formació equivalent als títols estatals, i que faculten per accedir a estudis de postgrau. Per a això s'ha es sol·licitar la Equivalència de Títol a la direcció del postgrau. L'admissió al CARMAT no significa l'homologació del títol previ.

Titulació

Títol de Màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Preu i descomptes

El preu és de 6.500 € per al postgrau complet.

Descomptes

5% - Membres d'Alumni UPC

10% - Membres d'Alumni premium o titulats col·legiats

Els descomptes no són acumulables. Hi ha una política de descomptes per a empreses que inscriguin als seus treballadors, així com la possibilitat d'acollir a subvencions de la fundació tripartida.

Horaris

Dilluns, dimarts i dimecres de 17:30 a 21:30 hores (També alguns dijous)

ETSEIB. Av. Diagonal, 647 Planta 10. 08028- Barcelona

Contacte

Correu electrònic: postgrado.carmat@upc.edu

Telèfons: 650 70 56 18 i 93 401 59 42 (tardes)

Més informació i inscripcions a:

https://www.talent.upc.edu/cat/professionals/informacio/codi/314000/carmat-carrosseria-materials-automocio/