Comparteix:

Comunitat RIS3CAT Energia

Les Comunitats RIS3CAT són un nou instrument de la Generalitat de Catalunya per articular i impulsar la transformació dels 7 sectors líders de la estratègia RIS3CAT vers un model de creixement més inclusiu, sostenible i racional.

Les Comunitats RIS3CAT son associacions integrant agents de la quàdruple hèlix (empreses, agents R+D+i, usuari final i entitats públiques) amb l’objectiu de desenvolupar un Pla d’Acció per desenvolupar activitats de R+D+i dins el seu àmbit específic d’actuació per a transformar i millorar la competitivitat del sector.

Els 7 àmbits líders de la RIS3CAT per a la transformació de l’economia catalana són:

 

 

L’Energia és un sector clau i amb moltes interseccions dins dels 7 àmbits líders de la RIS3CAT i és estratègic en la competitivitat, la sostenibilitat i el desenvolupament de Catalunya com a país.

El projecte REFER forma part de la comunitat RIS3CAT Energia que planteja els següents reptes:

  • Impulsar R&D de referència mitjançant el desenvolupament de plataformes tecnològiques, impulsades per la indústria i reforçades pels centres de coneixement, afavorint la cooperació entre ambdós.
  • Fomentar la integració de les TIC en la indústria energètica per permetre un salt qualitatiu en el control i gestió de les xarxes energètiques i els serveis a l’usuari final.
  • Impulsar el desenvolupament de PIMES associades al desenvolupament de productes i serveis relacionats amb el sector energètic.
  • Reforçar el teixit industrial català mitjançant la creació de models fàcilment reproduïbles que millorin la eficiència energètica de les diferents indústries.

l'IREC, que també és soci del projecte REFER, és l'encarregat de coordinar la comunitat que compta amb 113 participants de tot l'àmbit català.

 

 

Els diferents projectes de la comunitat formen un conjunt complex, divers però unit.

 

 

L’encaix d’aquest projecte dins els objectius de la Comunitat d’Energia del Ris3Cat es veu ens els tots i cadascun dels diferents aspectes que aborda el projecte. Així, s’impulsa la R&D pel que fa a la integració de sistemes de gestió d’energia en impulsant la indústria local i reforçant els centres de coneixement. Igualment, impulsa el desenvolupament de PIMES, doncs el paquet de treball que analitza les diferents alternatives de generació i eficiència conté un gran ventall de participants i els demostradors esperen un feedback, per part d’empreses externes, de les propostes presentades i poder millorar-ne les solucions. En aquest mateixa direcció, aquest treball conjunt fomenta la idea de comunitat i reforça el teixit industrial amb models i sistemes modulars fàcilment reproduïbles. Finalment, l’ús de les TIC és inherent en el projecte degut a que cadascuna d’aquestes tecnologies ha de ser capaç d’interaccionar amb les altres.