Comparteix:

El projecte REFER

Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació

Segons indica l’informe Energy Efficiency Status Report de la comissió europea, el 26.6% del consum de l’energia i el 29.71% de l’electricitat es degut al consum en edificis.

El projecte Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (REFER) pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica.

 

La realitat de les ciutats actuals és que les edificacions tenen usos i disposicions diverses, alguns són residencials i altres construeixen el teixit industrial i/o comercial del territori. Els consums i, en conseqüència, les opcions per millorar la gestió energètica de tots ells són diferents i cal afrontar-les amb criteri.

Tenint en compte que el gran repte de la societat és millorar l’eficiència energètica d’edificis existents i no tant en els de nova construcció, on és més senzill incorporar les noves tecnologies i coneixements, el projecte REFER pren els dos punts de vista, s’enfoca en la rehabilitació energètica i flexible d’edificacions residencials i terciàries per separat

El projecte REFER pretén fomentar la reducció de la despesa i la millora en l’eficiència energètica dels edificis. Al no haver-hi una sola tipologia d’edificis s’ha dividit el marc d’actuació en dues branques, els edificis terciaris i els residencials. Les vies principals de millora són diferents en cada cas, essent els sistemes de gestió de l’energia quelcom molt interessant per a edificis terciaris i les millores en climatització pel que fa a edificis residencials. Per tal de millorar la gestió energètica s’implementaran sistemes de mesura, de generació i d’emmagatzematge i es crearan sistemes de comunicació entre els diferents elements per tal de poder gestionar el conjunt. Així, les tecnologies implementades seran validades amb diferents demostradors: La biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat pel que fa als edificis terciaris i a més de 300 usuaris per analitzar els resultats del sector residencial.

Tanmateix, moltes altres tecnologies que no s’implementen als demostradors i que poden participar en la flexibilització energètica dels edificis del futur seran millorats mitjançant la introducció de nous conceptes que seran validats  en un paquet de treball destinat a tal efecte. En aquest sentit, s’implementaran nous conceptes per a millorar substancialment les tecnologies de  panells solars fotovoltaics i piles de combustible  i noves metodologies per la reutilització de bateries de vehicle elèctric en edificis. Finalment,  es crearà un software per determinar fàcilment possibles millores energètiques en edificis en rehabilitació.

 

Per aconseguir tota la variabilitat i complexitat del projecte es compta amb la participació de 14 socis, cadascú encarregat d'una tasca concreta detallada a la carpeta de socis corresponent.

Aquest projecte compta amb el suport i està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i ACCIÓ.